fbpx

Effektiv måte for å kartlegge bedriften din

Jeg husker for tre år siden da jeg skulle lage en plan for bedriften min. Det flere 10 talls sider med informasjon og analyser, forskjellige mål og visjoner. Dette brukte jeg veldig lang tid på, og det ble ikke like oversiktlig og overordnet som jeg skulle ha ønsket. Da jeg hadde emnet Forretningsmodeller og entreprenøriell strategi i mitt 2. semester ble jeg overasket over hvordan denne prosessen kunne bli mye enklere å gjennomføre og forstå. Vi ble introdusert for Business Model Canvas.

Business Model Canvas er et oppsett som skal fylles inn med enkle og overordnede svar som ble laget av Alexander Osterwalder i 2004. Modellen er delt inn i ni bokser med forskjellige spørsmål om hvordan bedriften vil fungere.

De ni “byggeklossene

  • Kundesegment

Hvem skal du skape verdi for? Her skal du redegjøre for målgruppen din.

  • Verdiforslag

Når du har anskaffet en kunder er det viktig å beholde de. Dermed må du kartlegge hva slags verdi du skaper for kunden.

  • Kanaler

Hvilke kommunikasjonskanaler vil bedriften benytte seg av?

  • Kunderelasjoner

Man ønsker selvfølgelig gode kunderelasjoner slik at de forblir kunder hos deg. Hvordan skal det oppnås?

  • Inntektsstrøm

Hva er inntektskilden(e) bedriften?

  • Partnere

Hvilke partnere er nødvendig for at bedriften skal nå sine mål? Hva skaper et godt samarbeid?

  • Kjerneaktiviteter

De viktigste aktivitetene bedriften på en daglig basis som gjør den levedyktig. Kjerneaktivitetene er også koblet sammen med bedriften sin evne til å skape verdi for kundene sine.

  • Ressurser

Hvilke ressurser har bedriften? I hovedsak skal de ressursene som gir konkurransefortrinn listes opp her.

  • Kostnadsstruktur

Bedriften sine kostnader knyttet til forretningsmodellen.

/ Vetle Sørøy

Kilder

http://alexosterwalder.com/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/