fbpx

Hvordan Toro bruker bærekraft i markedsføringen sin

Om noe er bærekraftig er et spørsmål som blir mer og mer relevant. Ansvaret for å ta vare på jorden har blitt større, og flere føler på det. En av Orkla sine bedrifter Toro har forstått dette og understreker deres fokus på klima i deres produkter. I dette innlegget skal vi se på hvordan de gjør dette og hvorfor det er lurt.

Markedsføringen

I den siste tiden har Toro hatt en reklame kampanje hvor de viser frem ny emballasje på deres produkter. De forskjellige sausene og gryterettene er fortsatt det samme produktet, men nå har de en ny markering i emballasje designet. I de produktene det er relevant for vises det en grønn figur som betyr at det produktet er klimavennlig. I reklamene viser de en overdramatisert versjon av hvor tungvint det er å finne klimavennlige produkter i dagligvarebutikkene. Med disse markeringene gjør de det enklere for folk flest å velge klimavennlig samtidig som at det senker transaksjonskostnadene.

7 av 10 nordmenn syntes det er vanskelig å velge bærekraftig

Dette er i hovedsak på grunn av mangel på informasjon. De fleste har en oppfatning om at det kun er små eller lokale bedrifter som er bærekraftige og miljøvennlig samtidig som at det er vanskelig å vite hvilke produkter som er det. 50% av nordmenn har positive holdninger til mer klimavennlig og bærekraftig adferd, hvor kun 5% har faktisk gjort en endring i deres adferd. Dette kan være påvirket av de to systemene vi har i hodet. Kort oppsummert fungerer systemene slik:

System 1: er automatisk og raskt, dette vil si at de fleste handlinger er basert på vaner. Dette er det systemet som er i bruk 95% av tiden.

System 2: En mer rasjonell tankegang. Dette krever mer kognitive ressurser og vår fulle oppmerksomhet. System 2 tas i bruk når man skal gjøre en avgjørelse som strider mot tidligere vaner.

Klimamarkering kan bryte vaner

Som nevnt ovenfor bruker vi ofte system 1 når vi gjør handlinger. På grunn av dette så kan vi fort velge produkter som ikke nødvendigvis er klimavennlige selv om man har positive holdninger til det rett og slett fordi vi ikke tenker om det. Med hjelp av klimamarkeringen blir det enkelt for personer å fort bli klar over at det er et klimavennlig valg.

Oppsummering

Toro sin strategi med å markere klimavennlige produkter er en utmerket plan. Med tanke på hvor mange som er positive til å ha et mer klimavennlig forbruk vil Toro være en verdig kandidat uten at kundene vil trenge å legge inn noe særlig innsats for å oppnå en mer klimavennlig hverdag.

/ Vetle Sørøy

Kilder:

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/06/hvordan-fa-kundene-til-a-handle/
https://www.ipsos.com/nb-no/nordmenn-synes-det-er-vanskelig-ta-baerekraftige-valg
https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2019/06/velger-du-barekraftige-varer/
https://www.toro.no/klodemerket/